Donaties

Stichting Logeerplezier kan uw hulp goed gebruiken! Elke bijdrage, groot of klein, is meer dan welkom. Als donateur/sponsor levert u zo een belangrijke bijdrage leveren aan het levensvatbaar houden van Stichting Logeerplezier. Er zijn verschillende mogelijkheden om ons financieel te steunen.

U kunt bijvoorbeeld eenmalig een bedrag schenken door dit over te maken op NL77 INGB 0004 5199 01 tnv Stichting Logeerplezier in Zoetermeer. Als u op uw overschrijving uw e-mailadres vermeldt dan zullen wij ontvangst van het bedrag even bevestigen.

U kunt ook vaste donateur worden. Als vaste donateur ontvangt u onze digitale nieuwsbrief en elk jaar een jaarverslag. Let op: in Nederland mag u giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aftrekken van de belasting. Donaties aan stichtingen zijn onder voorwaarden zelfs geheel aftrekbaar. Stichting Logeerplezier is al sinds 7 juni 2008 officieel als ANBI aangemerkt. Daarom zijn giften aan Logeerplezier aftrekbaar voor de belasting.

Giften zijn aftrekbaar als ze liggen tussen de 1% en de 10% van uw verzamelinkomen. Een voorbeeld: als uw verzamelinkomen 30.000 euro bedraagt, mag u dus giften/donaties vanaf 300 euro tot 3000 euro aftrekken van uw inkomstenbelasting. Dat scheelt dus al snel de helft.

Als u echter schenkt per notariële akte (lijfrente-schenking) kunt u het volledige bedrag van de belasting aftrekken, en zijn de ondergrens van 1% en bovengrens van 10% niet van toepassing. Voor u en voor ons zitten hier veel voordelen aan en het is zo gebeurd. Als u namelijk minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag schenkt, betaalt de belastingdienst tot 52% van de gift terug (afhankelijk van de belastingschijf waarin u zit). Als u een periodieke donatie wilt doen, dan neemt Stichting Logeerplezier de kosten voor de akte voor haar rekening. Vul hiervoor het formulier in of neem even contact met ons op.

goede_doelen_volmacht_logeerplezier

Over ons

Stichting Logeerplezier is een kleinschalige persoonlijke stichting zonder winstoogmerk die draait op de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Positieve baten van de stichting worden gebruikt voor het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden, voorzieningen en hulpmiddelen.
Family

Contact

Neem contact met ons opbottom