Verhuurvoorwaarden

 1. Reservering. Een reservering bij Stichting Logeerplezier is pas definitief nadat de eerste betaling voldaan is. Deze eerste betaling bedraagt 30% van de totale huurprijs en dient binnen vier weken na ontvangst van de factuur te worden voldaan. De tweede termijn bedraagt de resterende 70% en deze dient uiterlijk twaalf weken voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan.
  De betalingen dienen te worden gedaan op bankrekening NL77 INGB 0004 5199 01 t.n.v. Stichting Logeerplezier in Zoetermeer.
  Bij onvolledige of niet tijdige betaling heeft Stichting Logeerplezier het recht een reservering ongedaan te maken, zonder teruggave van eventueel reeds betaalde bedragen.
 2. Annulering. Bij annulering van de zijde van de huurder brengt Stichting Logeerplezier kosten in rekening. Wij moeten deze annuleringskosten in rekening brengen omdat wij doorgaans een huisje niet meer verhuurd krijgen.
  Bij annulering tot twaalf weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder aan Stichting Logeerplezier 30% van de huurprijs verschuldigd. Bij annulering tussen twaalf tot zes weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder 70% van de huurprijs verschuldigd. Bij annulering korter dan zes weken voor aanvang van de overeengekomen huurperiode is de huurder de volledige huurprijs verschuldigd.
  Wij raden huurders daarom ook sterk aan om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
 3. Dieren zijn niet toegestaan. Dit kan niet i.v.m. allergische reacties bij kinderen van andere gezinnen die ook van het huisje gebruik maken.
  Bij overtreding van deze regel moet een huisje chemisch gereinigd worden waarbij alle kosten in rekening worden gebracht bij de huurder met het dier.
 4. Roken in de huisjes is niet toegestaan i.v.m. ademhalingsproblemen bij kinderen van andere gezinnen die ook van het huisje gebruik maken.
  Bij overtreding van deze regel zal een huisje chemisch gereinigd moeten worden waarbij alle kosten in rekening worden gebracht bij de huurder die in het huisje heeft gerookt.
 5. Kaarsjes in de huisjes zijn niet toegestaan, i.v.m. brandgevaar en kaarsvetvlekken. Ook het gebruik van waxinelichtjes is niet toegestaan.
 6. Schade. Stichting Logeerplezier is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de huurder tijdens zijn verblijf bij Stichting Logeerplezier en/of als gevolg van (het gebruik van) de bij Stichting Logeerplezier aanwezige voorzieningen en hulpmiddelen. Hieronder vallen ook het zwembad en de speeltoestellen.
  De huurder is volledig aansprakelijk voor alle door de huurder veroorzaakte schade in het gehuurde huisje of elders op het terrein. Meld u eventuele schade s.v.p. gelijk aan ons. Uw aansprakelijkheidsverzekering dekt doorgaans al dit soort schades voor de volle 100% en het helpt Logeerplezier om de huurprijzen zo laag mogelijk te houden.
 7. Oplevering. Aan het einde van een verblijf in een huisje van Logeerplezier, dient de huurder het huisje volgens de bijgeleverde richtlijnen achter te laten.

Over ons

Stichting Logeerplezier is een kleinschalige persoonlijke stichting zonder winstoogmerk die draait op de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Positieve baten van de stichting worden gebruikt voor het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden, voorzieningen en hulpmiddelen.
Family

Contact

Neem contact met ons opbottom