Help ons

Stichting Logeerplezier kan niet bestaan zonder bijdragen van alle vrijwilligers sponsoren en donateurs.

Wilt u ons helpen?

reknr NL77 INGB 0004 5199 01 tnv Stichting Logeerplezier

Wij zijn ontzettend dankbaar voor alle materiële en financiële bijdragen van sponsoren en donateurs. En uiteraard zijn we ook ontzettend blij met alle hulp, tijd en energie van alle talloze vrijwilligers! Iedereen die ons heeft geholpen: heel erg bedankt voor jullie hulp, liefde en energie!!

Over ons

Stichting Logeerplezier is een kleinschalige persoonlijke stichting zonder winstoogmerk die draait op de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Positieve baten van de stichting worden gebruikt voor het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden, voorzieningen en hulpmiddelen.
Family

Contact

Neem contact met ons opbottom