ANBI

Stichting Logeerplezier is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (ANBI_Beschikking_20090108).

Met ingang van 1 januari 2014 moet een ANBI de volgende gegevens openbaar maken op de website:

 • de naam
  – Stichting Logeerplezier
 • het RSIN of het fiscaal nummer
  – RSIN: 819546252
 • de contactgegevens
  – mail: info@logeerplezier.nl – telefoon: 06-17784918
 • de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
  Zie: bestuur
 • het beleidsplan
  – Het meest actuele beleidsplan van Stichting Logeerplezier vindt u hier: Beleidsplan 2022-2026.
 • het beloningsbeleid
  – Het beloningsbeleid vindt u hier: Beloningsbeleid 2020-2023.
 • de doelstelling
  – De doelstelling van Stichting Logeerplezier is het bieden van logeeropvang en vakantiehuisvesting aan gehandicapte kinderen en hun familieleden
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  – Stichting Logeerplezier publiceert haar activiteiten jaarlijks via een jaarverslag. Deze jaarverslagen vindt u hier
 • een financiële verantwoording
  – Alle jaarverslagen bevatten een financiële verantwoording in de vorm van een balans, overzicht van operationele uitgaven en inkomsten, overzicht van incidentele uitgaven en inkomsten, een begroting voor het volgende jaar, en een overzicht van het financiële resultaat. Deze jaarverslagen vindt u hier

 

Over ons

Stichting Logeerplezier is een kleinschalige persoonlijke stichting zonder winstoogmerk die draait op de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Positieve baten van de stichting worden gebruikt voor het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden, voorzieningen en hulpmiddelen.
Family

Contact

Neem contact met ons opbottom