Corona nieuws

Zolang de regels van de overheid tot beperken van contacten gelden, is het verhuren van ons huisje niet toegestaan. Wij hopen vanaf 1 juni weer te kunnen verhuren.

Over ons

Stichting Logeerplezier is een kleinschalige persoonlijke stichting zonder winstoogmerk die draait op de enthousiaste inzet van vrijwilligers. Positieve baten van de stichting worden gebruikt voor het verbeteren van de huisvestingsmogelijkheden, voorzieningen en hulpmiddelen.
Family

Contact

Neem contact met ons opbottom